Garth Davis

Lion – Uma Jornada para Casa

Lion – Uma Jornada para Casa

(Lion)   Elenco: Dev Patel – Saroo Brierley Nicole Kidman – Sue Brierley Rooney Mara – Lucy Sunny Pawar – Jovem Saroo Abhishek Bharate – Guddu Priyanka Bose – Kamla Khushi Solanki – Jovem Shekila Direção: Garth Davis Gênero: Drama..