Will Arnett

Uma Aventura Lego 2

Uma Aventura Lego 2

(The Lego Movie 2)   Elenco: Chris Pratt – Emmet Brickowski / Rex Dangervest (voz) Elizabeth Banks – Wyldstyle / Lucy (voz) Will Arnett – Batman (voz) Tiffany Haddish – Rainha Watevra Wa’Nabi (voz) Stephanie Beatriz – General Mayhem / Swee..